Personal

Page in english
English

Shashi-Rekha Berglund

Legitimerad förskollärare, keramiker och egenföretagare

Shashi är i ett nötskal positiv, social, intresserad av livets små- och stora utmaningar. Hon reser gärna både till när och fjärran länder och uppskattar olika kulturer. Förutom Indien har hon bott i England, Hongkong, Thailand, Nepal, Filippinerna och sedan 2003 är Gävle, Sverige, det hon kallar för “mitt hem”.

Shashi är engagerad i lokala kulturella sammanhang, både som konstutövare och åskådare, och har dessutom suttit i Gävle konstcentrums vänners styrelse. För närvarande är hon aktiv styrelsemedlem i Gävleborgs läns konstförening. När tiden inte ägnas åt konst eller den egna familjen så är läser hon, syr kläder eller arbetar med lera.

Det är i kreativitet och i kreativa tänkbara lösningar som jag finner min styrka för att kunna uppnå mitt yrkesmandat som förskollärare. De tre byggstenar inom didaktiken VAD, VILKA, och HUR frågor har en viktig del i min roll både som konstnär och förskollärare. Jag är nyfiken och vill testa mina gränser vilket jag tar med mig till barngruppen.

Dokumentation och reflektion med andra ord är en naturlig del av hur jag arbetar för att bygga trygghet, material kunskap, nyfikenhet vilket innefattar Läroplan med 1-19 perspektiv.

Shashi-Rekha Berglund

Entreprenör

Som entreprenör driver Shashi en keramikverkstad där hon både säljer och skapar efter beställning. Nyfiken på att se lite av hennes kreationer? Titta in på hennes Instagramkonto.

Elsa Degerman

Barnskötare

Elsa är barnskötare och bor i Gävle tillsammans med sin sambo Alex och hunden Sauron. Hon har jobbat med barn och ungdomar från och till sen 15 års ålder.

Allt som har med tyg, garn etc intresserar henne och i grunden är hon utbildad sömmerska. Skapande, i många olika material, ger energi och glädje. Det finns även ett intresse för natur och historia vilket ledde till studerande av arkeologi under 2 år. Hon kommer från en familj som jagar, plockar svamp och i packningen ut i skolgen finns alltid matsäcken med.

Att arbeta med barn är otroligt roligt och lärorikt. Som när vi under lek upptäcker eller när vi undersöker saker vi hittar i naturen. Läsa böcker och prata kring vad, hur och vem, är något jag alltid ser fram emot i mitt arbete på Kidzateljé.

Elsa Degerman

Staff

Shashi-Rekha Berglund

Licensed Early Childhood Educator, Ceramist, Artist, Entrepreneur

I feel blessed to be able to combine art and young people –  the two things I enjoy most everyday – and call it my work!

Shashi-Rekha Berglund

Born in India, she has lived in England, Hong Kong, Thailand, Nepal, the Philippines and, since 2003, calls Gävle, Sweden, her home. Well-travelled to near and distant countries, she appreciates the value of different cultures.

Shashi finds her strength in creativity and the creative potential that we all carry within. When she is not busy with art and family or working with clay, the time goes to textile design and reading voraciously. She is an artist and spectator,  and also a Board Member of the Gavleborg County Art Association.

I enjoy challenges faced in my chosen profession as an early childhood educator exploring creative solutions to early childhood achievements. The three building blocks of didactic studies – WHAT, WHICH, and HOW – are an important part of my role as an artist and teacher.

I bring to my children’s group adesire to build security, materials knowledge and test curiosity – influences which fit neatly within the 1-19 year-old Curriculum prospectus.

Shashi-Rekha Berglund

Entrepreneur

As an entrepreneur, Shashi runs a ceramic studio where she both sells and creates from order. Curious to see some of her creations? Check out her Instagram account.

Elsa Degerman

Childminder

Elsa, our childminder lives in Gävle with her partner Alex and their dog Sauron. Elsa started to work with children and young people at the age of 15. Everything that has to do with fabric, yarn etc interests her, she is a trained seamstress. Creation, in many different materials, gives her energy and joy. There is also an interest in nature and history, which led her to study archaeology for 2 years. She comes from a family that hunts, picks mushrooms, and when packing for a walk in the forest, the lunch bag is always included.

Working with children is incredibly fun and educational. As when we discover during play or when we investigate things we find in nature.

Reading books and talking about what, how and who, is something I always look forward to in my work at Kidzateljé.

Elsa Degerman