Barns utveckling och lärande

English

Studier visar att både strukturerad och ostrukturerad lek har en betydande roll för barnets utveckling tidigt i barndomen för att forma våra personligheter. Med ansvarstagande och dagliga rutiner får barnen kunskaper och erfarenheter, utvecklar sociala förmågor, språk och motorik. Barns lek bidrar till ett grundläggande behov och med den utveckling och lärande.

Genom att ta ansvar i de dagliga rutinerna lär sig och upplever barn det fina i att arbeta tillsammans, utveckla det sociala, språkliga och motoriska färdigheterna. I vårt dagliga arbete med barnen uppmuntrar och stödjer vi barnens nyfikenhet, fantasi och skapande genom lekfulla aktiviteter, genom att skapa möjligheter och tid för lek. Lärande, anser vi, ska ske på barnens egna villkor.

Några av våra regelbundna aktiviteter:

  • Utflykt varje vecka
  • Dans, yoga, gymnastik eller vattenlek en gång per vecka
  • Utomhus lek och vistelse minst en gång om dagen
  • Rörelseramsor och sånger under samling
  • Vi skapar och tar fram nya utmaningar i vår utemiljö kontinuerligt

Development and learning

Studies show that both structured and unstructured play has a significant role in early childhood and in shaping our personalities. Teamwork and social interactions encourage children to grasp compassion. By taking responsibility in daily routines, children learn and experience the fine art of coexistence, develop social, linguistic and motor skills. Therefore, Kidzateljé promotes and support the children’s curiosity, imagination and creativity through various playful activities by creating opportunities and time to play.

Few of the regularly planned activities  are:

  • go on excursions every week
  • dance, yoga, gymnastics or water play once a week
  • outdoors at least once a day
  • songs and rhymes collection
  • create and develop new challenges in our outdoor environment continuously