Utveckling och lärande

Home / Om Kidzateljé / Utveckling och lärande

Studier beträffande utveckling inom tidigare åldrar visar att det sker genom fri och strukturerad lek, temaarbete och social samvaro samt uppmuntran till empati. Genom ansvarstagande och dagliga rutiner får barnen kunskaper och erfarenheter, utvecklar sociala förmågor, språk och motorik. Barns lek är ett grundläggande behov och genom den sker utveckling och lärande. Därför uppmuntrar samt stödjer Kidzateljé barnens nyfikenhet, fantasi och skapande genom lekfulla aktiviteter, skapa möjligheter och tid till lek och lärande efter barnens egna villkor. Aktiviteter erbjuds genom att:

  • Gå på utflykt varje vecka
  • Ha dans, yoga, gymnastik eller vattenlek en gång per vecka
  • Vistas utomhus minst en gång om dagen
  • Göra rörelseramsor och sånger under samling
  • Skapa och utveckla nya utmaningar i vår utemiljö kontinuerligt

 

Leave a Reply