Utveckling och lärande

Home / Om Kidzateljé / Utveckling och lärande

IMG_7984

 

Studier beträffande utveckling inom tidigare ålder visar att det sker genom fri och strukturerad lek, temaarbete och social samvaro och uppmuntran till empati. Genom ansvarstagande och dagliga rutiner får barnen kunskaper och erfarenheter, utvecklar sociala förmågor, språk och motorik. Barns lek är ett grundläggande behov och genom den sker utveckling och lärande. Därför kommer Kidzateljé att uppmuntra samt stödja barnens nyfikenhet, fantasi och skapande genom lekfulla aktiviteter och skapa möjligheter och tid till lek och lärande efter barnens egna villkor. Aktiviteter erbjuds genom att:

  • gå på utflykt varje vecka
  • ha dans, yoga, gymnastik eller vattenlek en gång per vecka
  • vistas utomhus minst en gång om dagen
  • göra rörelseramsor och sånger under samling
  • skapa och utveckla nya utmaningar i vår utemiljö kontinuerligt

Leave a Reply