Information

Home / Information

Öppettider/Vistelsetider

Allmänna öppettider

För närvarande har Kidzateljé öppet mellan 07:30-17:00 måndagar till fredagar. Öppettiderna varierar och beror på begärda tider från våra aktuella föräldrar/vårdnadshavare.
Hur som helst svarar vi upp till Gävle Kommuns ramverk om öppettider mellan 06:30-18:30 måndag-fredag om behov finns. Barnomsorgen beror på de aktuella arbets-/studietiderna samt restid till och från Kidzateljé.

För arbetssökande

Arbetssökande har 25 timmar i veckan mellan 09:00-14:00 eller enligt överenskommelse.

Syskonfödsel

Vid syskons födelse har barnet rätt att gå vårdnadshavarens ordinarie arbetstider de 10 nästkommande vardagarna.

Stängt för semester, helg och planering

Vi stänger under juli månad. Vi stänger även under alla rodadagar samt fyra planeringsdagar. P.g.a. ovanstående stängningar är juli månad betalningsfri så länge ni inte utnyttjar alternativ barnomsorg.

Alternativ barnomsorg

Under semesterstängning finns möjlighet till alternativ barnomsorg, meddela oss i god tid (två månader) om behov för detta finns.

När grundskolan håller stängt för sommarledighet gäller 09:00-12:00, 5 dagar i veckan för föräldralediga.

Avgift/Taxa

Kidzateljé följer kommunens maxtaxa.

Avgiften gäller innehavande månad och skall vara Kidzateljé tillhanda senast den sista vardagen i månaden.

Den som försummar att betala avgiften riskerar att förlora platsen. Avgift tas ut även för inskolningsperioden.

Inkomstuppgift ska lämnas

Inkomstuppgift ska lämnas till oss innan barnet påbörjar sin daghemsplats. Lämnas ingen inkomstuppgift blir det automatiskt maxtaxa.

Frånvaro

Sammanhängande frånvaro från daghemmet i mer än 30 dagar utan anmälan betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för frånvaro och för gällande uppsägning.

Sjukdom

Barnet ska vara hemma om det är sjukt, barnets allmäntillstånd styr sjukdomsbilden av barnet. Tänk på att det är ett högt tempo på daghem, inte alls som hemma där man kan få lugn och ro. Om barnet insjuknar under dagen och vi ser att barnet inte orkar, kontaktar vi er och då ska det alltid finnas möjlighet att hämta barnet. Viktigt är också att vi har aktuella nummer till er föräldrar.

Magsjuka

Efter magsjuka ska barnet ha varit kräk- eller diarréfri i minst 48 timmar (gäller alla i familjen).

Feber

Vid feber ska barnet vara hemma minst 1 feberfri dag.

Penicillin

Får barnet penicillin är man hemma 2 dagar och välkommen till verksamheten den tredje dagen, förutsatt att barnet är friskt.

Ska penicillin eller annan utskriven medicin ges av personal ska ett avtal undertecknas.

Leave a Reply